Tag Archives: tư duy tích cực

Điều gì thay đổi một con người

điều gì thay đổi một con người

Điều gì thay đổi một con người ? Để thay đổi một con người là một việc không hề dễ dàng gì. Vậy theo bạn điều gì sẽ thay đổi một con người ? Người ta thường nói “ Đời thay đổi khi ta thay đổi “. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có […]

CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI

Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi

  It’s not what happens to you, but how you react to it that matters – Epictetus.Điều quan trọng không nằm ở chuyện gì xảy ra với bạn mà là cách bạn phản ứng với nó. Có những điều trong cuộc sống này nó không như một dòng chảy. Một sự việc dù tồi tệ […]