TUYỂN DỤNG bb link

10.000 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TỰ DO

Cùng gia nhập gia đình BB Link và khám phá tiềm năng phát triển của chính bạn vì cuộc sống là một công việc trọn vẹn với nhiều thử thách thú vị.

QUYỀN LỢI BẠN ĐƯỢC GÌ?

Thu nhập từ phát triển điểm bán mới

STT

LOẠI ĐIỂM BÁN

BẢNG VẪY

MÁY IN

QUYỀN LỢI

1

Tạp hoá BB loại 1

Không

Không

50.000đ/điểm

2

Tạp hoá BB loại 2

Không

100.000đ/điểm

3

Tạp hoá BB loại 3

150.000đ/điểm

Thu nhập từ doanh thu điểm bán

STT

PHÂN LOẠI ĐIỂM BÁN

QUYỀN LỢI

1

Doanh thu từ nạp tiền Đại lý

0.2% tổng số tiền nạp

2

Doanh thu từ phân phối dịch vụ & mua hộ/đặt hàng hộ

10% thu nhập của Tạp hoá BB

3

Doanh thu từ Tạp hoá mua hàng sỉ

2.5% doanh thu mua hàng

* Điểm bán mới được xác định hợp lệ là điểm bán đã ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục trở thành Đại lý uỷ quyền phân phối của BBLink và phát sinh tối thiểu 20 giao dịch thông qua hệ thống.:

HÌNH ẢNH “GIA ĐÌNH” BB LINK