CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN QUỐC TẾ THÀNH CÔNG ĐỈNH CAO

KHÓA HUẤN LUYỆN TẠI HỌC VIỆN TRACENAL

Master Financial

Làm chủ tài chính như bậc thầy

Smart Design Business

Kiến tạo bản thiết kế doanh nghiệp mơ ước

Journey To Success

Hành trình tới thành công đỉnh cao

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TRACENAL

Tracenal cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp (đào tạo In-House), lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tư duy chiến lược.

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC