GIỚI THIỆU TRACENAL

HỌC VIỆN HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN QUỐC TẾ THÀNH CÔNG ĐỈNH CAO

Tracenal – HỌC VIỆN HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN QUỐC TẾ THÀNH CÔNG ĐỈNH CAO là một chương trình huấn luyện về tư duy chiến lược và những công cụ để có thể xây dựng được doanh nghiệp thành công. Đây là chương trình huấn luyện đầy đủ từ tư duy, chiến lược, công cụ để giúp cho các doanh nhân thành công về kinh doanh.

Vì hiện những người mới bắt đầu làm kinh doanh nói chung và những người trẻ nói riêng thường có nhiều ý tưởng tuyệt vời từ việc tạo ra giải pháp giải quyết các vấn đề về nhu cầu của xã hội. Và họ muốn phát triển công việc kinh doanh để đưa các giải pháp đó cho nhiều người cùng sử dụng và cải thiện cuộc sống tốt hơn.

Không gian học tập Tracenal

Tuy nhiên, chỉ tạo ra sản phẩm và dịch vụ thôi chưa đủ. Vận hành công việc kinh doanh hiệu quả mới thực sự có ý nghĩa. Cần phải đưa sản phẩm đáp ứng đông đảo nhu cầu khách hàng, mang hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh, ngày càng cải thiện hình thức và tính năng tối ưu hơn. Doanh nghiệp phát triển bền vững, vận hành tự động, có thể nhân chuỗi ra nhiều nơi. Chủ sở hữu tối đa hoá được lợi nhuận, công ty sở hữu đại chúng hiệu quả, có thể chuyển giao cho nhiều thế hệ lãnh đạo và người kế thừa đảm bảo sự phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp phát triển bền vững, vận hành tự động, có thể nhân chuỗi ra nhiều nơi. Chủ sở hữu tối đa hoá được lợi nhuận, công ty sở hữu đại chúng hiệu quả, có thể chuyển giao cho nhiều thế hệ lãnh đạo và người kế thừa đảm bảo sự phát triển lâu dài.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN ĐỈNH CAO

TRACENAL – HỌC VIỆN HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN QUỐC TẾ THÀNH CÔNG ĐỈNH CAO với mong muốn tạo ra một cộng đồng doanh nhân trẻ đam mê phát triển kinh doanh, tạo ra sự thịnh vượng cho chính mình và cho thế giới thông qua việc phát triển kinh doanh. Bằng việc tái đào tạo và huấn luyện thông qua các mô hình, cấu trúc hiệu quả, tích cực và chuyên nghiệp, TRACENAL đồng hành cùng tạo ra sự chuyển biến tích cực bên trong người doanh nhân trẻ và từng bước đưa họ đạt tới thông thái, tạo thành công đỉnh cao trong cuộc sống và kinh doanh.

Việc TRACENAL lựa chọn khách hàng là những doanh nhân trẻ bởi khát khao đầu tư vào những người trẻ tuổi, họ là những người có khát khao mạnh liệt, có hoài bão lớn lao, sẵn sàng đón nhận kiến thức mới, dám hành động để thành công. Họ cần một sự hỗ trợ thực sự ngay từ đầu – TRACENAL đầy tâm huyết hoàn thành sứ mệnh cao cả này.