90% CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM KHÔNG BIẾT RÕ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA MÌNH

Thị trường MỤC TIÊU là tập khách hàng mà doanh nghiệp tập trung các nguồn lực tạo ra chuỗi giá trị giành riêng cho họ.

Và cũng chính thị trường mục tiêu thành công sẽ giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển một cách bền vững.

Tuy nhiên, phần đa các doanh nghiệp lại không xác định rõ thị trường mục tiêu của mình. Nguyên nhân chủ yếu là từ nhận thức của doanh nghiệp.

Thứ nhất, chủ doanh nghiệp luôn cho rằng cần phải nỗ lực bán mọi thứ mình có. Bởi thị trường cạnh tranh, nếu không phục vụ được đông đảo khách hàng thì sẽ bó hẹp cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Nhưng chính vì tư duy phục vụ tất cả khách hàng nên doanh nghiệp không có đủ thời gian để phát triển chuyên sâu. Và cũng vì không phục vụ đúng đối tượng khách hàng, nên sản phẩm chủ yếu tạo ra bị cạnh tranh về giá. Và đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến doanh nghiệp không tạo ra đủ nguồn lực từ lợi nhuận để tập trung phát triển giá trị chuyên sâu cho thị trường mục tiêu.

Thứ 2, chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức kinh doanh. Phần đa chủ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu được đào tạo đầy đủ kiến thức về vận hành doanh nghiệp thành công. Chính vì thế chi phí vận hành lớn, các nguồn lực không được tối ưu hoá làm cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp thấp đi rất nhiều.

Thứ 3, doanh nghiệp thiếu nền tảng bền vững: Tầm nhìn, sứ mệnh, sản phẩm, USP (lợi điểm kinh doanh độc nhất) không được tạo lập khả thi và hiển thị thực sự trong doanh nghiệp, trên thj trường. Đó là nguyên nhân làm giảm động lực hành động cho đội ngũ, giảm sức hấp dẫn đối với thị trường.

Kiếm tiền theo “đánh quả” thì dễ. Chỉ cần biết nhận diện cơ hội, chớp thời cơ thì có thể tạo ra ngay được một món hời. Tạo ra một doanh nghiệp phát triển bền vững thì không dễ. Chủ doanh nghiệp cần phải có đủ kiến thức, phải thực sự “TÀI TOÀN TẬP” mới có thể tạo ra một doanh nghiệp trường tồn.

Doanh nhân là một nghề đầy thách thức nhưng cũng đầy vinh quang. Tuy nhiên, doanh nhân chỉ thực sự tự tin với chính cái nghề của mình khi tạo ra được một doanh nghiệp thành công!

Master Coach Tracenal – Travis Đinh Văn Tạo

Xem thêm khoá huấn luyện:

1. Master Financial – Làm chủ tài chính như bậc thầy –  https://tracenal.vn/master-financial/

2. Smart Design Business – Kiến tạo doanh nghiệp mơ ước – https://tracenal.vn/smart-design-business/