Tag Archives: huấn luyện doanh nhân

Điều gì thay đổi một con người

điều gì thay đổi một con người

Điều gì thay đổi một con người ? Để thay đổi một con người là một việc không hề dễ dàng gì. Vậy theo bạn điều gì sẽ thay đổi một con người ? Người ta thường nói “ Đời thay đổi khi ta thay đổi “. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có […]

Coaching là gì?

coaching là gì

Coaching là gì? Coaching  là một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, và hiện nay ở nước ta đã có một số người làm công việc coach. Coaching hay còn gọi là huấn luyện là một công việc giúp người khác học hỏi kiến thức mới ở một lĩnh vực nào đó, giúp […]