Tiền Đang Ở Đâu?

Tiền đang ở đâu ?
Khi bạn đi đào vàng, đào kim cương, bạn phải tìm xem ở đâu có vàng và kim cương để đào. Và đặc biệt, nếu bạn tìm được ở đâu có rất nhiều thì chắc chắn khi thành công bạn sẽ có được một tài sản khổng lồ, xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Vậy đã bao giờ trong lúc tìm kiếm tiền bạn đặt ra câu hỏi ” Tiền đang ở đâu ? “

TIỀN ĐANG Ở ĐÂU?

Đây là một câu hỏi khó 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖̃, chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể hơn, khái quát hơn, thuyết phục hơn khi xem xét tiền đang ở đâu. Có thể nghĩ một cách đơn giản rằng tiền đang ở trong tay những người có tiền.
𝑉𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢́𝑛𝑔, những người đang cất giữ tiền thì tiền sẽ ở trong tay họ. Bạn hãy nhìn xung quanh và có nhận thấy rất nhiều người đang cất giữ tiền theo cách này hay cách khác, và nếu bạn muốn có tiền thì phải kiếm tiền từ trong tay người đang cất giữ tiền?
Quả thật đúng khi nói như thế, bởi bạn không thể 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 tiền từ một người không có tiền. Không có tiền thì làm sao đưa tiền cho bạn. Tôi nhấn mạnh ở đây từ “tìm kiếm” chứ không phải là lấy tiền từ tay người khác, bởi dùng từ “lấy tiền” bạn dễ nhầm lẫn sang hành động gì đó thiếu sự lành mạnh và không hợp pháp. Khi nhiều người có tiền và tự nguyện đưa tiền cho bạn thì chắc chắn bạn sẽ có nhiều tiền.
Làm kinh doanh, người có tiền sẵn sàng đưa tiền đến cho bạn, người không có tiền tìm cách kiếm tiền để đưa tiền cho bạn thì công việc kinh doanh của bạn sẽ thuận lợi và bạn sẽ ngày càng giàu có.
Tiền đang ở đâu?
Tiền đang ở đâu?

Ở ĐÂU CÓ RẤT NHIỀU TIỀN?

Bạn rất muốn kiếm tiền nhưng lại không biết ở đâu có rất nhiều tiền ? Và đến đây, bạn có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này: “𝐍𝐨̛𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃, 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧”
Theo thống kê, 80% tài sản của thế giới đang tập trung ở 20% những người giàu trên thế giới này. Điều này trả lời cho câu hỏi ở đâu có rất nhiều tiền? tiền đang nằm trong tay những người giàu có.
Vậy bạn muốn có rất nhiều tiền?
Hãy kiếm tiền từ người giàu có.
Đó là một triết lý rất đơn giản và thuyết phục.
Người giàu có, thường có những đặc điểm chung. Họ là người tài giỏi, bởi những người tài giỏi là người biết kiếm nhiều tiền và tích luỹ nhiều tiền. Họ cũng là người khôn ngoan, có trí tuệ và có năng lực trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đa phần những người giàu có đều là những người xứng đáng có được sự giàu có đó. Nó được tạo nên từ công sức, trí tuệ, thời gian và thậm chí là xương máu của những người giàu có.
Vậy có nghĩa, nếu bạn muốn kiếm tiền từ những người giàu có một cách dễ giàng là điều không thể. Với năng lực kiếm tiền và bản lĩnh giữ tiền của người giàu, thì không ai có thể lấy tiền một cách dễ dàng từ họ.
Bạn không có lựa chọn, nếu muốn kiếm nhiều tiền thì bạn phải biết cách làm cho những người giàu có tình nguyện đưa tiền cho bạn.
Bằng cách nào vậy?
Ở đâu có rất nhiều tiền?
Ở đâu có rất nhiều tiền?
CÓ 3 CÁCH ĐỂ BẠN CÓ THỂ KIẾM TIỀN TỪ NGƯỜI GIÀU.
𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒂 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒉𝒐̣ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒐̛𝒏.
Nếu công việc kinh doanh của bạn mang lại giải pháp tốt để người giàu gia tăng được số tiền trong tay họ nhiều hơn chắc chắn họ sẽ tự nguyện đưa tiền cho bạn. Bởi những người giàu là người nhạy bén trong việc nhận diên và lựa chọn cơ hội kiếm tiền.
𝑻𝒉𝒖̛́ 2, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒂 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒉𝒐̣ 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒉𝒐̛𝒏.
Chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền từ người giàu khi giải pháp kinh doanh của bạn giúp họ tránh được sự thất thoát, thiếu hiệu quả trong việc sử dụng tiền.
𝑻𝒉𝒖̛́ 3, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒂 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒉𝒐̣ đ𝒂̣𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒍𝒚́ 𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏.
Mục đích kiếm tiền, có nhiều tiền là để thoả mãn nhu cầu vật chất và mang lại sự hạnh phúc. Nếu giải pháp kinh doanh của bạn giúp cho người giàu có được hạnh phúc thì họ sẵn sàng đưa tiền cho bạn để đổi lấy hạnh phúc. Bởi họ có tiền, họ biết cách kiếm nhiều tiền vì thế họ cũng sẵn sàng dùng tiền để trao đổi và thoả mãn những mong muốn của mình.
Bạn đang làm kinh doanh, bước vào xây dựng một doanh nghiệp, lựa chọn cho mình một lĩnh vực kinh doanh, lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ mà bạn phát triển nó. Và chắc chắn là bạn muốn kiếm thật nhiều tiền.
𝑁ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, bạn cần cân nhắc xem sản phẩm dịch vụ của mình, doanh nghiệp của mình có thực sự đáp ứng được một trong ba cách trên hay là là cả ba cách trên để phục vụ người giàu, người đang có rất nhiều tiền hay không người đang chiếm tỷ lệ 20% số người giàu nhất và chiếm 80% tài sản của cả thế giới. Nếu bạn làm được điều đó với họ thì chắc chắn với 80% dân số còn lại bạn hoàn toàn có cách để đáp ứng nhu cầu của họ.
Mời các bạn xem thêm các chủ để bài viết về tiền ở fan page Học viện huấn luyện doanh nhân Tracenal